Sede electrónica Auditorio de Galicia

03:55:26 Venres 19 de xullo 2024
Estás en:

Detalle trámite

Convocatoria para a formación dunha lista de agarda cobertura provisional de porteiro/a vixiante (C2-Nivel 15)

Non hai convocatorias abertas actualmente

Constitúe o obxecto das presentes bases a aprobación da convocatoria e a regulación do proceso selectivo, mediante un procedemento de concurso-oposición, para a formación dunha lista de agarda para a cobertura provisional de postos de porteiro/a-vixiante encadrados na escala de Administración xeral, subescala auxiliar, grupo “C2” nivel 15 do Auditorio de Galicia.

Cometido funcional dos postos de traballo:

 • Apertura e peche das instalacións.
 • Atención ao posto de portería.
 • Recepción e atención telefónica.
 • Vixiancia da sala de exposicións.
 • Control de entrada e acceso.
 • Todas aquelas que pola natureza do seu posto se lle poidan ser encomendadas.

O prazo para a presentación será do 24 de maio ás 00:00 h ata o 31 de maio ás 23:59.

 • Anexo I - Instancia.
 • DNI, pasaporte ou documento de identidade correspondente ao Estado de procedencia.
 • Título esixido para tomar parte no procedemento. No caso de non posuír o título pero estar en condicións de obtelo deberanse achegar os xustificante de telo solicitado e do pagamento, no seu caso, das taxas esixibles.
 • Certificado Celga 3 ou documento equivalente.
 • Relación dos méritos alegados e documentación acreditativa dos mesmos.

Nome: Convocatoria para a formación dunha lista de agarda cobertura provisional de porteiro/a vixiante (C2-Nivel 15)

Unidade tramitadora: Secretaría.

Inicio do procedemento: A instancia de parte.

Tipo de interesado: Persoa física.

Carácter silencio administrativo:
Silencio positivo.

Prazo de execución: 6 meses.

Recurso aplicable: Potestativo de reposición / Contencioso - administrativo.

Taxas/impostos:
Consultar as bases da convocatoria.

Canles de atención:
Telemático (Iniciar trámite).

                                Presencial.