Sede electrónica Auditorio de Galicia

00:36:41 Domingo 14 de abril 2024

Información

Presidencia do Auditorio de Galicia

11/09/2023

Aprobación de lista de agarda para substitucións para o posto de técnico/a superior en comunicación

EXP: 2023/E001/000002

Dáse publicidade para xeral coñecemento á resolución da Presidencia do Auditorio de Galicia pola que se aproba a lista de agarda definitiva para a cobertura por substitución do posto de Técnica de Comunicación do  Grupo A1 nivel 22 do cadro de persoal do Auditorio de Galicia


Xustificantes de Publicación: