Sede electrónica Auditorio de Galicia

00:59:05 Domingo 14 de abril 2024

Información

Auditorio de Galicia

30/08/2023

Anuncio de aprobación definitiva do expediente de suplemento de crédito nº 2023-suple-01 do Auditori

EXP: 2023/T002/000005

No BOP 165 de 30 de agosto de 2023 publicouse o anuncio de aprobación definitiva do expediente de suplemento de crédito nº 2023-suple-01 do Auditorio de Galicia de importe total 120.000,00 euros, financiado con remanente líquido de tesourería para gastos xerais do ano 2022, ao que se lle dá publicidade nesta sede para xeral coñecemento


Xustificantes de Publicación: