Sede electrónica Auditorio de Galicia

15:03:20 Xoves 8 de decembro 2022

Información

Departamento de dirección/xerencia

23/09/2022

2ª CONVOCATORIA DO RECOÑECEMENTO DO GRAO II DA CARREIRA PROFESIONAL AO PERSOAL CONCELLO DE S

EXP: 2022/G003/000263

Resolución do director-xerente do Auditorio de Galicia

ASUNTO: 2ª CONVOCATORIA DO RECOÑECEMENTO DO GRAO II DA CARREIRA PROFESIONAL AO PERSOAL CONCELLO DE SANTIAGO DECOMPOSTELA

EXPEDIENTE: 2022/G003/000263

EXPEDIENTES RELACIONADOS: 2022/X999/000066


Xustificantes de Publicación: